Czy różni się międzynarodowy a transport krajowy Gdańsk?

Zatwierdzone pojazdy na transport krajowy Gdańsk mogą przewozić inne przedmioty oprócz znacznego niepodzielnego ładunku, jeśli spełniają wymagania Wytycznych dotyczących transportu wielu przedmiotów w pojeździe ponadgabarytowym lub ponadmasowym. Przykładowo, jeśli jest to kontener multimodalny, pojazd nie powinien być szerszy niż 2,5 m i wyższy niż 12,2 m. Wysokość od góry kontenera nie powinna przekraczać 4,6m.

RAV-y nie mogą podróżować w nocy, chyba że uzyskają na to pozwolenie na transport krajowy Gdańsk. Zazwyczaj każdy RAV o długości do 22 m i szerokości 2,7 m może przejechać każdą drogę. Z kolei pojazdy sztywne mogą poruszać się wyłącznie po drogach poza obszarem metropolitalnym. Każdy pojazd na transport krajowy Gdańsk o długości 26 m i szerokości 3,5 m może przejeżdżać przez autostrady, pod warunkiem, że podróż transportowa krajowa Gdańsk odbywa się w godzinach od 21:30 do 5:00.