Adwokat kościelny zaprasza do warszawskiej kancelarii!

Chociaż wiele innych religii oficjalnie odradza rozwody, ogólnie uznają rozwód cywilny za ważny i pozwalają osobom rozwiedzionym na ponowne zawarcie związku małżeńskiego podczas ceremonii religijnej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoimi przywódcami religijnymi.

Unieważnienie świeckie/cywilne wywalczy Adwokat kościelny!

Unieważnienie nie ogranicza się do religii. Unieważnienie świeckie lub cywilne to postępowanie sądowe z Adwokatem kościelnym stwierdzające nieważność małżeństwa. Zwykle ma to miejsce po bardzo krótkim małżeństwie, ponieważ stwierdza, że małżeństwo nigdy nie istniało. Innymi słowy, małżeństwo nie było legalne ze względu na jakąś wadę w postępowaniu lub w umowie.

Niektóre z czynników, które mają na to wpływ, obejmują bigamię, przymus (małżeństwo wymuszone), oszustwo, kazirodztwo, niekompetencję, szaleństwo, upośledzenie umysłowe lub nieporozumienie spowodowane nadużywaniem narkotyków lub alkoholu. Najczęstsze unieważnienia cywilne jakie wykonuje Adwokat kościelny mają miejsce między krewnymi, dla których małżeństwo jest nielegalne lub dotyczą pewnego rodzaju zmniejszonej zdolności (narkotyki lub pijaństwo), małoletniego lub małżonka, który jest już w związku małżeńskim. Adwokat kościelny zaprasza do kancelarii!