Przeglądy UDT

Przeglądy UDT wózków widłowych

 

udtZ dniem 18.08.2003r. - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003r., zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28, poz. 240).

Przepis ten nakłada następujące obowiązki:

  • Użytkownik wózka widłowego jest zobowiązany do zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym;
  • Technik serwisowy musi posiadać aktualne uprawnienia UDT.
  • Operator musi posiadać uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi

Nasza firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania napraw i modernizacji wózków widłowych. Oferujemy swoje usługi w zakresie przygotowania wózka widłowego do odbioru, przygotowania dokumentacji techniczno - ruchowej oraz przeprowadzenia rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego.
Oferujemy również przeprowadzenie szkolenia pozwalającego zdobyć uprawnienia operatora wózka widłowego.

Formularz zgłoszenia UDT

Firma

Osoba kontaktowa

Telefon

Adres email

Typ i model urządzenia

Treść zgłoszenia