Psycholog gabinet Chojnice zaprasza do To Tu!

Problemy ze zdrowiem psychicznym jaki rozwiązuje psycholog gabinet Chojnice zaczynają się już na wczesnym etapie życia. Jednakże większość nastolatków spełniających kryteria zaburzeń psychicznych nie jest leczona, a połowa nastolatków rezygnuje z leczenia. Nasuwa się pytanie, co odróżnia pomocne od niepomocnych procesów leczenia z perspektywy młodych klientów. W tym badaniu przeprowadziliśmy wywiady z 12 młodymi osobami, które niechętnie rozpoczęły opiekę psychiatryczną z inicjatywy innych osób przed ukończeniem 18. roku życia. Ich podróże przez opiekę psychiatryczną znacznie się różniły, mimo że miały ten sam punkt wyjścia. Wynikiem naszych analiz jest model trzech trajektorii.

Opisujemy relacyjne i strukturalne czynniki ułatwiające i przeszkody na każdej trajektorii oraz formułujemy narracje podkreślające podstawowe doświadczenia, które je różnicują. Trajektoria 1 (nigdy nie widziałem w tym sensu – spotkanie jako przypadek) charakteryzowała się szybką utratą nadziei, co doprowadziło nastolatków do wniosku, że nie warto inwestować w opiekę psychiatryczną. Trajektoria 2 (spróbowałem, ale nic z tego nie wyszło – spotkanie z terapeutą reprezentującym sztywny i niepomocny system) charakteryzowała się utrzymującą się nadzieją, która nigdy nie przerodziła się w konstruktywny proces terapeutyczny w Chojnicach pomimo przeważających wysiłków zarówno terapeutów, jak i nastolatków.

Trajektoria 3 (Wyszło z tego coś dobrego – Spotkanie z terapeutą, któremu zależy i chce pomóc) charakteryzowała się autentycznymi spotkaniami, pozwalającymi terapeucie przemienić się z niebezpiecznego nieznajomego w bezpiecznego, kompetentnego i życzliwego dorosłego. Omawiamy, w jaki sposób nasze wyniki mają wpływ na zrozumienie sprawstwa wykazywanego przez dorastających klientów w terapii, elastyczność i autentyczność terapeuty jaką prowadzi psycholog gabinet Chojnice, organizację usług i procesy atrybucji wpływające na ocenę kliniczną i procesy terapeutyczne, gdy psychoterapia nastolatków ma trudny punkt wyjścia (tj. jest inicjowana przez dorosłych). Psycholog gabinet Chojnice zaprasza do To Tu!